Dandelion%2520Leaves_edited_edited.jpg

SOUL DREAM TOOLS

 
Massage_edited.jpg

Rosenmetoden

Samtalsterapi i Psykosyntes

Samtalsterapi

Samtalsterapi.online

Samtal online

 
Massage_edited_edited.jpg
 

Behandling i Rosenmetoden

Vi föds hela med förmåga att känna sann glädje, samhörighet, frihet, tillit och kärlek. Under livet möter vi situationer som får oss att förlora kontakten med denna ursprungliga helhet. Vi börjar omedvetet hålla tillbaka känslor och delar av oss själva för att upprätthålla balansen i ursprungsfamiljen. För det lilla barnet handlar det om överlevnad, som vuxen kanske det inte behövs längre. När vi håller tillbaka delar av oss själva, enligt invanda överlevnadsmönster, gör vi det med stor ansträngning genom att spänna våra muskler. Dessa djupa muskelspänningar fungerar som ett skydd som från början hjälpt oss men som med tiden begränsar och hindrar oss från att leva fullt ut.


Rosenmetodens mjuka beröring och ord  gör kroppen medveten om spänningarna och ger den möjlighet att slappna av på djupet. Detta leder till en fördjupad kontakt med dig själv - ditt sanna, ursprungliga jag bakom dina spända muskler, mönster och överlevnadsmekanismer. Kroppen minns det vi glömt, förträngt och inte längre är medvetna om  - det som begränsar, blockerar och håller oss tillbaka både fysiskt, mentalt och känslomässigt. När kroppen släpper fram det vi hållit tillbaka kan vi återfå vår ursprungliga form, hälsa och helhet. Då kan vi återigen leva fullt ut utan fysiska och mentala begränsningar.

Rosenmetoden är en avslappningsmetod som hjälper dig att slappna av inifrån och ut. När spänningar släpper med hjälp av empatisk beröring kan vi komma i kontakt med känslor och insikter som vi inte är i kontakt med när vi stressar förbi livet men som ändå finns där och behöver få komma till uttryck för att vi ska känna harmoni och må bra på riktigt. Metoden har vuxit fram ur Marion Rosens arbete som sjukgymnast. Hon märkte att hennes klienter i sjukgymnastik ständigt återkom med samma symtom. Med tiden upptäckte hon att symtomen försvann och musklerna slappnade av först när spänningen blev medveten och att de fick komma i kontakt med och uttrycka viktiga känslominnen eller händelser i sina liv.

 
Stressed%20Woman_edited.jpg
 

Samtalsterapi i Psykosyntes

Det är både mänskligt och naturligt att vara ledsen och känna sig vilse ibland. Då kan det vara skönt att på en varm och trygg plats få dela sina känslor och tankar med någon som kan ge vägledning och stöd. Samtalsrummet är en trygg och kravlös plats bortom prestation och måsten. En plats för reflektion, empati och bekräftelse. Ingenting är för stort eller för litet.

Samtalen grundar sig i psykosyntesen som fokuserar på den friska kärnan i människan och ser rädslor och hinder som möjligheter till utveckling och växande. En viktig del i terapin är att hjälpa dig att på ett effektivt sätt utforska och bli medveten om hur du kapas av dina försvarsmekanismer, hur du kan återta rodret och göra medvetna val som för dig närmare din innersta sanning, längtan och potential. Samtalsterapin är även för dig som mår bra och vill må optimalt.


Anledningarna till att vi söker samtalsstöd och samtalsterapi är många. Det kan handla om att vi har problem i våra relationer eller hamnat i stress och utmattning. En del kan uppleva att de fastnat i livet, längtar efter en förändring men lyckas inte komma vidare på egen hand. Många söker hjälp för att de hamnat i en livskris och känner att allt gungar under fötterna, medan andra undrar om de är på rätt plats i livet och bär på en stark längtan efter något mer. I våra kriser och svårigheter finns förmodligen vår främsta möjlighet till personlig utveckling. I samtalsterapi får du stöd och hjälp att utforska och förstå vem du är, dina behov och din inneboende potential. Jag möter dig där du befinner dig just nu och utgår ifrån dina aktuella behov. Du får stöd i att hitta vägen till ett mer meningsfullt liv som bättre harmoniserar med den du är, det du vill och längtar efter.

Vanliga teman: • Förändrad livssituation • Stress och utmattning • Relationsproblem • Separation • Oro och ångest • Livskriser • En längtan efter något mer • Sorgbearbetning • Vägval i livet • Existentiella frågor  • Hitta meningsfullhet