Therapy session_edited.jpg

      SAMTAL

 

SAMTAL IRL & ONLINE

Behöver du någon att prata eller bolla med? Har du fastnat och vill komma vidare? Behöver du stöd och vägledning? Det är både mänskligt och naturligt att vara ledsen och känna sig vilse ibland. Då kan det vara skönt att på en varm och trygg plats få dela sina känslor och tankar med någon som kan ge vägledning och stöd. Samtalsrummet är en trygg och kravlös plats bortom prestation och måsten. En plats för reflektion, empati och bekräftelse. Ingenting är för stort eller för litet.

Samtalen har sin grund i psykosyntesen som fokuserar på den friska kärnan i människan och ser rädslor och hinder som möjligheter till utveckling och växande. En viktig del i terapin är att hjälpa dig att på ett effektivt sätt utforska och bli medveten om hur du kapas av dina försvarsmekanismer, hur du kan återta rodret och göra medvetna val som för dig närmare din innersta sanning, längtan och potential. Samtalsterapin är även för dig som mår bra och vill må optimalt. Det finns många anledningar att söka samtalsstöd. Vi kan uppleva att vi fastnat i livet, längtar efter en förändring och känner en stark längtan efter något mer men lyckas inte komma vidare på egen hand. 


Det kan även handla om att vi har problem i våra relationer eller hamnat i stress och utmattning. Kanske har vi fastnat i en livskris och känner att allt gungar under fötterna. Kriser och svårigheter är ofta vår främsta möjlighet till personlig utveckling.


I samtalet får du stöd och hjälp att utforska och förstå vem du är, dina behov och din inneboende potential. Jag möter dig där du befinner dig just nu och utgår ifrån dina aktuella behov. Du får stöd i att hitta vägen till ett mer meningsfullt liv som bättre harmoniserar med den du är, det du vill och längtar efter.

Coaching vs. Terapi. I coaching berör vi nuet och blickar mot självförverkligande i framtiden. Märker vi under samtalets gång ett behov och vilja finns att jobba med barndomen - för att släppa eventuella blockeringar som påverkar nuet och framtiden - så lyfter vi in det terapeutiska och tar in förfluten tid. I terapi kan vi röra oss fritt i att tala om  dåtid, nutid och framtid, vi kan även  till skillnad mot coaching även beröra och lösa upp känslor och blockeringar från barndomen.

Vanliga teman. • En längtan efter något mer • Förändrad livssituation • Stress och utmattning • Relationsproblem • Separation • Livskris • Sorgbearbetning • Vägval i livet • Existentiella frågor • Behov av bollplank