top of page
rosenmetoden-stockholm.jpg

Rosenmetoden Stockholm

Vi föds hela med förmåga att känna sann glädje, samhörighet, frihet, tillit och kärlek. Under livet möter vi situationer som får oss att förlora kontakten med denna ursprungliga helhet. Vi börjar omedvetet hålla tillbaka känslor och delar av oss själva för att upprätthålla balansen i ursprungsfamiljen. För det lilla barnet handlar det om överlevnad, som vuxen kanske det inte behövs längre. När vi håller tillbaka delar av oss själva, enligt invanda överlevnadsmönster, gör vi det med stor ansträngning genom att spänna våra muskler. Dessa djupa muskelspänningar fungerar som ett skydd som från början hjälpt oss men som med tiden begränsar och hindrar oss från att leva fullt ut. 
 
Rosenmetodens mjuka beröring och ord  gör dig medveten om spänningarna och ger kroppen möjlighet att slappna av inifrån och ut. Detta leder även till en fördjupad kontakt med dig själv - ditt sanna, ursprungliga jag bakom dina spända muskler, mönster och överlevnadsmekanismer. Kroppen minns det vi glömt, förträngt och inte längre är medvetna om  - det som begränsar, blockerar och håller oss tillbaka både fysiskt, mentalt och känslomässigt. När kroppen släpper fram det vi hållit tillbaka kan vi återfå vår ursprungliga form, hälsa och helhet. Då kan vi återigen leva fullt ut utan fysiska och mentala begränsningar.​
 
Rosenmetoden är främst en avslappningsmetod som hjälper dig att slappna av inifrån och ut. När spänningar släpper med hjälp av empatisk beröring kan vi komma i kontakt med känslor och insikter som vi inte är i kontakt med när vi stressar förbi livet men som ändå finns där och behöver få komma till uttryck för att vi ska känna harmoni och må bra på riktigt. 
 
Metoden har vuxit fram ur Marion Rosens arbete som sjukgymnast. Hon märkte att hennes klienter i sjukgymnastik ständigt återkom med samma symtom. Med tiden upptäckte hon att symtomen försvann och musklerna slappnade av först när spänningen blev medveten och att de fick komma i kontakt med och uttrycka viktiga känslominnen och händelser i sina liv.​
 
Rosenmetoden är avdragsgill friskvård. Behandlingar i Rosenmetoden räknas som avdragsgillfriskvård upp till en viss nivå. Hör med din arbetsgivare hur mycket. Du kan antingen lämna in de kvitton du får av eller be mig fakturera dig eller din arbetsgivare på den summan. Jag kan även med kort varsel mejla en faktura när du givit mig uppgifter om vem den ska ställas till och vilken summa. Jag mejlar dig sedan ett kvitto när fakturan är betald.
 
 

Behandling i Rosenmetoden:

60 minuter / 850 kr

Jag vill kontakta Simone
bottom of page