top of page
Tänkande flicka - astro_edited.jpg
Astrologisk Insikt: Välkommen

Astrologisk Insikt

Ditt födelsehoroskop är en karta över din underbara själ, ett fantastiskt verktyg som vägleder dig vidare på din livsresa. Sessionen belyser dina gåvor och utmaningar, ger medkänsla för din livsväg och tillåtelse att vara du fullt ut och leva autentiskt. Varje session inkluderar ljudinspelning som mejlas efteråt. 

Din födelsekarta är en ögonblicksbild av himlen när du föddes, hur planeterna och stjärnorna stod när du föddes. som baseras på tidpunkten du är född, dvs år, dag, plats och gärna exakt minut. Om du är född i Sverige är det lätt att ta reda på den exakta tiden genom att googla på förlossningsjournal och det sjukhus du är född på så får du veta från vilket arkiv du ska beställa denna uppgift som sedan mejlas till dig. Ibland kan du få uppge din mammas personnummer. Är din födelsetid oviss går det ändå att genomföra ett givande samtal utifrån år, dag och ungefärlig plats. Online görs  genomförs samtalet via audiodelen av zoom, spelas in och mejlas efteråt.

Astrologisk Insikt: Tjänster
bottom of page