top of page
astrologi-stockholm.png

Samtal med stjärnorna/Astrologi Stockholm

Ett spontant och intuitivt samtal med din astrokarta som grund. Tillämpad astrologi är praktiskt användbar vägledning som du konkret kan implementera i din vardag. Man kan säga att jag tar ner stjärnorna på jorden.

 

Ditt födelsehoroskop är en karta över din underbara själ, ett fantastiskt verktyg som vägleder dig vidare på din livsresa. Sessionen belyser dina gåvor och utmaningar, ger medkänsla för din livsväg och tillåtelse att vara du fullt ut och leva autentiskt. Varje session inkluderar ljudinspelning som mejlas efteråt. 

Din födelsekarta är som en ögonblicksbild från jorden av hur planeterna stod på himlen när du föddes. Du behöver inte veta din exakta födelsetid för givande första samtal med mig även om den exakta tidpunkten ger mer detaljerad information. Om du är född i Sverige är det lätt att ta reda på den exakta tiden genom att googla på förlossningsjournal och det sjukhus du är född på så får du veta från vilket arkiv du ska beställa denna uppgift som sedan mejlas till dig. Ibland kan du få uppge din mammas personnummer. Är din födelsetid oviss går det som sagt ändå att genomföra ett givande samtal utifrån år, dag och ungefärlig plats. Online genomförs samtalet via audiodelen av zoom, spelas in och mejlas efteråt.

 

Astrologi

60 minuter / 850 kr

bottom of page